Til hovedinnhold

Tavleverksted

Installasjonsservice har siden 1990 hatt eget tavleverksted. I forbindelse med utbyggingen av våre lokaler i 1997, ble det bygd egen tavleavdeling på nærmere 150 kvm. Denne virksomheten sysselsetter 2-3 montører store deler av året. Vi leverer komplette løsninger til både private, industri, landbruk og vann-avløpsanlegg.

Bakgrunnen for satsingen av eget tavleverksted skyldes i stor grad vårt samarbeid med en landsdekkende leverandør til vann og avløpsstasjoner. I forbindelse med disse prosjektene bygger vi små og store styretavler til disse stasjonene. Vi leverer også større fordelingskap, i tillegg er vi også selvsagt selvforsynt med tavler og fordelinger til våre egne prosjekter.

Vi bygger med andre ord alt fra automatikktavler, til små og store fordelingstavler.

tavleverksted.foto

Siden elektrisk energi ble tatt i bruk i Norge, har bygging av tavler og apparatskap til fordeling av strøm vært viktig.

Installasjonsservice inngikk en skriftlig avtale med Xylem i 2023. Vi leverer standardtavler, eventuelt serieproduksjon dersom det er ønskelig. Vi tilbyr VA leveranser. VA vil si behandling av vann og avløp. Det blir gjort en prosjektering av automatikk. Automatikk tavlene bygges på eget verksted og her blir det gjort en utførelse av installasjonen, samt gitt dokumentasjon på anleggene.